دانستن روال صحیح مدیریت پروژه های نرم افزاری نقش مهمی در به ثمر رسیدن آن دارد. 
آگاهی از مفاهیم نوین و بنیادین مدیریت پروژه های نرم افزاری مانند یک جدول مرجع است که یک مدیر پروژه در هر یک از مراحل برنامه ریزی و اجرای پروژه می تواند به آن مراجعه کند و بر اساس آنها تصمیم های صحیح بگیرد.
این مفاهیم و روش ها حاصل تجربه روش های مختلف در مدیریت پروژه های نرم افزاری، و انتخاب بهترین روند ها توسط هزاران مدیر پروژه در طی 50 سال است.

در طی این دوره آموزشی با مفاهیمی مانند چرخه حیات Application، سبک چابک در مدیریت پروژه های نرم افزاری، مدیریت تیم ها از طریق TFS،  و ... آشنا خواهید شد.
همچنین در طی دوره مروری بر تاریخچه و روند تکامل دانش مدیریت پروژه های نرم افزاری خواهیم داشت.
در پایان نیز یک پروژه نرم افزاری را برای یک شرکت فرضی کلید زده و در محیط TFS پیش خواهیم برد.

سرفصل های این دوره به شرح زیر است:

 
 1. آشنایی با Application Lifecycle Management
  • بررسی جنبه های پروسه ALM
  • چهار نگاه متفاوت به ALM
   • نگاه SDLC
   • مدیریت سرویس یا نگاه عملیاتی
   • نگاه Application Portfolio Management
   • نگاه یکپارچه
  • ستون های سنتی ALM
   • قابلیت رهگیری
   • خودکار سازی پروسه های سطح بالا
   • شفاف بودن پروسه Development
  • نگاهی کوتاه به تاریخچه ابزارهای ALM و مفاهیم آن
   • ALM 1.0
   • ALM 2.0
   • ALM 2.0+‎
  • DevOps
 2. مروری بر TFS
  • مروری بر ALM
  • مروری بر Team Foundation Server
   • Team Foundation Server
   • Process Template
   • نگارش های Visual Studio 2015
   • TFS Web
   • Microsoft Office
   • یکپارچگی با IDE
  • قابلیت رهگیری
   • آشنایی با سیستم Work Item Tracking در TFS
  • شفاف بودن
  • همکاری
   • استفاده از Work Item ها برای همکاری
   • فاصله بین IT و Business
  • استفاده از ابزار مبتنی بر Role
  • قابلیت توسعه دادن
  • تفاوت های بین TFS و VSTS
 3. آشنایی با مفاهیم Scrum و Agile
  • Scrum Framework
   • کنترل پروسه به صورت تجربی
   • پیچیدگی در پروژه ها
   • Scrum چیست؟
   • پروسه Scrum
   • Role ها در Scrum
   • پروسه Scrum
   • تعریف "انجام شده"
   • نیازمندی های Agile و برآوردها
   • در طول Sprint
  • Kaban
   • شروع کار با روندی که هم اکنون انجام می دهید
   • موافقت با روند دنبال کردن افزایشی، و تغییرات انقلابی
   • احترام گذاشتن به پرسه کنونی، نقش ها، مسئولیت ها و عناوین
   • 5 مشخصه اصلی
   • مدل های رایج استفاده شده برای درک کار در Kaban
  • Extreme Programming
  • افزایش ابعاد Scrum
  • SAFe
  • Scaled Professional Scrum (SPS)‎
  • Agile چگونه به Scrum مربوط می شود؟
   • Agile بر مبنای Task-Based کار می کند
   • افزایش وارسی کار
   • جمع آوری اطلاعات توسط ابزارهای متفاوت
   • اهمیت رویه های تست
   • جلسات منظم تیم های Agile
 4. Work Item ها و Process Template ها
  • مروری مجدد بر ALM
  • قابلیت رهگیری
   • سیستم رهگیری Work Item ها در TFS
   • Work Item ها
  • پروسه در TFS
   • Agile
   • CMMI
   • Scrum
 5. سفارشی سازی Process Template ها در TFS
  • سفارشی سازی Process
   • اصلاح Process Template در TFS On-Premise
   • کاربردهای رایج Process Template
   • دستکاری Process Template در Visual Studio Team Services
 6. اجرای عملی Agile در TFS
  • تست کردن در Agile
  • شرط قبول شدن (Acceptance Criteria)
  • متحول شدن تست ها
   • Client های مدیریت تست
  • توسعه مبتنی بر تست (Test-Driven Development)
  • کار کردن با تست های Automated
  • Continuous Integration
   • چرا از Continuous Integration استفاده کنیم
  • Continuous Delivery
  • استاندادرهای کدنویسی
  • Refactoring
  • Pair Programming
 7. معیارها در پروژه های Agile
  • معیارهای مدیریت پروژه
   • معیارهای Agile
  • معیارهای Architecture ، تحلیل، و طراحی
  • معیارهای عملی برنامه نویس
   • Code Coverage
   • Code Metrics
   • Compiler Warnings
   • Code Analysis Warnings
  • معیارهای Software Testing
   • گزارش های نمونه
  • معیارهای Release Management
   • گزارش های نمونه
  • استفاده از چارت برای نظارت بر معیارها
 8. مدیریت پروژه به سبک Agile در TFS
  • Case Study
   • آشنایی با سابقه شرکت مورد نظر
   • پروژه پایلوت
  • پروسه Scrum
   • TFS/VSTS Web Portal
   • چارت ها و Query ها
  • فاز شروع پروژه
   • مشکلات اولیه
   • تشکیل تیم اولیه
  • ایجاد تیم جدید
   • Backlog و ساختار پروژه پایلوت
   • ساخت تیم
  • افزودن اعضای تیم
  • مدیریت گروه ها، تیم ها و دسترسی های کاربران
  • مدیریت Alert ها
   • نیاز ها
   • ساختن Backlog
   • معنی انجام شده (DoD)
   • پیش بینی ها
   • مدیریت خطر
   • تصفیه کردن Backlog
  • Velocity اولیه
   • زمان در دسترس
   • برنامه ریزی ظرفیت در TFS
   • برنامه ریزی اولیه Sprint ها
   • به روزرسانی Backlog و PBI
   • پیش بینی در TFS
  • برنامه ریزی Release
   • Epic ها
   • پلن زمان برنامه ریزی شده
  • هزینه پیش بینی شده برای پروژه
  • جلسات Scrum در طول Sprint
   • برنامه ریزی Sprint
   • Stand-Up روزانه
   • استخراج داده ها از  TFS
   • تصفیه کردن Backlog
   • مرور Sprint
   • گذشته نگری Sprint