رئوس مطالب ریز محتوا
 

 

 

 

انواع دوربین

دوربینهای قطع کوچک، متوسط و بزرگ- انواع خاص دوربین- اجزاء هر کدام- نحوه کار با دوربینهای SLR و TLR- انواع ویزورها- دوربینهای D-SLR- هاف فریم و فول فریم- دوربینهای کامپکت و دیجیتال- چگونگی روند تولید تصویر در دوربینهای آنالوگ و دیجیتال
 

 

کار با دوربین و اجزاء آن

انواع نور سنجی-  سرعتهای شاتر بالا و پایین- عمق میدان- پانینگ- سرعت B- هماهنگی شاتر و دیافراگم- وایت بالانس- انواع فرمت- انواع فلاش- بررسی منوی دوربینهای دیجیتال
 

 کار عملی

انجام پروژه های عملی مربوط به موارد فوق و بررسی آنها