شناخت انواع نشانه، درک و دریافت بصری انواع نشانه به لحاظ فرم و محتوا

طراحی انواع نشانه‌های تصویری:

 • برداشت از چهره
 • برداشت از طبیعت
 • برداشت از نقوش
 • برداشت اسطوره‌ای و نمادین….

طراحی نشانه‌های نوشتاری:

 

  • طراحی مونوگرام
  • طراحی نشانه نوشته
  • شناخت ساختار صحیح نشانه
  • ماندگاری، اثربخشی و پویایی
  • ارتباط لازم و کافی فرم و محتوای موضوع نشانه
  • برقراری ارتباط با مخاطب
  • اجرای صحیح گرافیکی