تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (صنعتی، JV، OBM، ODM، OEM)

تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (صنعتی، JV، OBM، ODM، OEM)

تاریخ شروع: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

مرکز آموزش بازرگانی

جزئیات مهلت ثبت نام قیمت (تومان) تعداد

عادی

.
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ 796000
اتمام مهلت بلیط

حذف کد تخفیف

 

قرارداد بیع بین المللی در تجارت بین الملل نقش ممهم و محوری دارد و قراردادهای دیگر نظیر حمل و نقل و بیمه جهت تسهیل اجرای آن بوجود آمده‌اند؛ افزون بر این بسیاری از مسائل حاکم بر بیع بین المللی، در خصوص دیگر معاملات در تجارت بین الملل نیز بکار می‌رود. در واقع قرارداد بیع بین المللی ویژگی‌های دارد که در قراردادهای بیع داخلی مشاهده نمی‌گردد.

 

 

در قراردادهای بیع داخلی نظام حقوقی داخلی حاکم بر قرارداد، مشخص است و طرفین قرارداد با مراجعه به حقوق داخلی از چارچوب حقوقی آن اطلاع می‌یابند، یعنی تنها مساله در بیع داخلی، اطلاع از قوانین داخلی است.در حالی که در بیع بین المللی، فروشنده و خریدار در دو کشور متفاوت اقامت دارند، از این رو قرارداد بیع بین المللی وابسته به چند نظام حقوقی است. فروشنده از یک کشور، کالایی را به خریدار مقیم کشور دیگر می‌فروشد، اجرای قرارداد انتقال کالا یا هر شی‌ء و خدمتی از کشوری به کشور دیگر است، چه بسا نظام حقوقی دو کشور خریدار و فروشنده با هم تفاوت داشته باشد و قواعد متقاوتی بر انعقاد قرارداد و آثار آن حاکم شود.

از این رو تنظیم قرارداد بیع بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار است و وقوف به ساز و کارهای حقوقی حاکم بر آن برای دست اندرکاران این امر ضروری می نماید. بر این اساس در این دوره و در ادامه دوره مقدماتی تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی،  به تشریح نکات حقوقی، انواع قراردادها و موافقتنامه های بین المللی با نگرش کاربردی برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.

 

اهداف دوره : 

توانمند ساختن مخاطبان با تنظیم و تهیه¬ی قراردادهای داخلی و خارجی و آشنایی آنها با موازین حقوقی مربوطه و فرمول¬های قراردادها 

سرفصل های آموزشی : 

قرارداد مشاوره

قرارداد خدمات مهندسی

موافقت نامه ها

موافقت نامه نمایندگی برای شرکتهای خارجی

انواع موافقت نامه

عناوین و مواد مشترک و عمومی در قراردادهای بین المللی، صنعتی و بازرگانی

چهارچوب حقوقی و مواد موافقتنامه برای تشکیل

قرارداد نمایندگی انحصاری وروش مذاکره و گرفتن امتیاز جهت ذکر در قرارداد

مدرس: 

بهمن متولی 

 

مخاطبین دوره : 

مدیران و کارشناسان واحد حقوقی و انعقاد قرارداد/ کارشناسان و مدیران بازرگانی، خرید و تدارکات/ کلیه دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی، MBA، اقتصاد/ سایر علاقمندان و فعالان حوزه بازرگانی خارجی/