آشنایی با EPC و انواع قرارداد ها در پروژه های عمرانی

آشنایی با EPC و انواع قرارداد ها در پروژه های عمرانی

تاریخ شروع: حد نصاب

آموزشگاه خانه عمران

جزئیات مهلت ثبت نام قیمت (تومان) تعداد

حذف کد تخفیف

 مقدمه:

قرارداد یا پیمان هر پروژه، از اولین واقعیت های یک پروژه می باشد که بیانگر شرایط، امکانات و اهداف پروژه است. باید توجه داشت که هر پروژه دارای خصوصیات منحصر به فرد خود می باشد. بنابراین برای موفقیت در پروژه علاوه بر مسائل فنی، باید نیاز های کارفرما و پیمانکار، شیوه های پرداخت و وظیفه و مسئولیت هر یک از بخش های پروژه نیز در نظر گرفته شود. در شرايط كنوني كه اجراي پروژه‌ها به شيوه‌هاي گوناگون و خصوصاً به روش‌هاي طرح و ساخت ( DB ) و مهندسي – تداركات – احداث (EPC) در سازمان‌ ها ، روز به روز گسترش بيشتري مي‌يابد و كارفرمايان به واگذاري پروژه‌ ها به روش‌ هاي مذكور تمايل داشته و پيمانكاران نيز پذيراي ريسك بيشتري مي‌باشند، آشنايي با سيستم‌هاي اجراي پروژه‌ ها، تعيين روابط ما بين اركان پروژه و نحوه انعقاد و قيمت‌ گذاري قراردادها و ... كه رئوس مطلب در اين دوره مي‌ باشد امري ضروري است.

 

سرفصل دوره آشنایی با EPC و انواع قراردادها در طرح‌ های عمرانی :

 • پروژه، طرح و سبد پروژه ها
 • چرخه عمر پروژه
 • مدیریت پروژه ( گروههای فرایندی)
 • ساختارهای سازمانی پروژه ها
 • نگاهی گذرا بر استاندارد مدیریت پروژه بر اساس PMBOK ( فرایندها و حوزه های دانش )
 • روال آغاز پروژه
 • روشهای اجرای پروژه ها
 • Consortium & Joint Venture
 • انواع قراردادها
 • FINACING in EPC projects
 • قراردادهای فیدیک
 • نمودار مراحل قراردادهای EPC
 • تعریف و اجزای مختلف قرارداد
 • مدارک موجود در قرارداد
 • مدت زمان و مبالغ و پرداخت در قرارداد
 • آماده سازی برای قرارداد EPC

- مذاکره حین قرارداد

- Kick-off Meeting

- نقش اعضای تیم مدیریت پروژه

 • ضوابط تصمیم گیری در مورد نوع قرارداد
 • مراحل اجرایی هر قرارداد و پروژه
 • نمودار ارجاع کار به پیمانکار و شرکت در مناقصه و عقد قرارداد
 • مناقصه و انواع آن
 • مزایا و معایب قراردادهای EPC
 • فرایندها و چرخه کار در پروژه های EPC
 • وزن دیسیپلین های مختلف در پروژه های EPC
 • قابلبت ساخت
 • مدیریت مهندسی

- فرایندهای مهندسی

- مراحل تهیه و تائید مدارک

 • مرکز کنترل اسناد ( DCC )
 • مهندسی ارزش
 • مدیریت تدارکات

- مسئولیت 4 گروه اصلی

- مطالب مرتبط

 • انواع قرارداد از دید PMBOK
 • INCOTERMS
 • مدیریت نصب و راه اندازی
 • نمودار مراحل قراردادهای EPC
 • نمودار تحویل موقت و دائم
 • اهداف و فواید مستند سازی پروژه ها
 • مستندات جاری در پروژه های EPC
 • چگونگی مستندسازی پروژه های EPC

- فاز مهندسی

- فاز تامین تجهیزات

- فازاجرا

 • مستندات حیاتی در مدیریت پروژه از دید PMBOK
 • نبوغ مستندات از دید PMBOK
 • ثبت دانش آموخته ها ( LEASONS LEARNED )