مسئولیتهای قانونی و حقوقی سازندگان ( دانستنیهای حقوقی، قانون نظام مهندسی و سایر الزامات قانونی )

مسئولیتهای قانونی و حقوقی سازندگان ( دانستنیهای حقوقی، قانون نظام مهندسی و سایر الزامات قانونی )

تاریخ شروع: حد نصاب

آموزشگاه خانه عمران

جزئیات مهلت ثبت نام قیمت (تومان) تعداد

حذف کد تخفیف

 مقدمه:

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با قوانین، ضوابط و مصوبات ابلاغ شده از طرف دستگاه های اجرایی کشور و مسئولیت های سازندگان در برابر قوانین می باشد.

 

سرفصل دوره مسئولیت های قانونی و حقوقی سازندگان:

 • تعریف قانون، انواع آن و مراجع تصویب
 • تفاوت قانون و آیین نامه و بخشنامه
 • آشنایی با سازمان و تشکیلات قضاوتی ایران و توضیحی پیرامون انواع آنها و کارکرد آن
 • آشنایی با شیوه تقدیم داد خواست به مراجع حقوقی و شکواییه به مراجع کیفری
 • تعریف قرارداد و انواع آن
 • انواع شروط در قانون مدنی
 • تعریف مسئولیت و انواع آن از نظر قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی
 • تعریف مشخص حرفه ای از دیدگاه علمی علم حقوق
 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن مصوب 75 و 83.
 • توضیحی پیرامون مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان
 • انواع پروژه ها
 • توضیحی پیرامون قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی استانداردهای طرح های عمرانی
 • توضیحی در خصوص مفاد پیمان متشکل از موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی
 • کسورات قانونی قراردادهای پیمانکاری ( بیمه تامین اجتماعی و مالیات بر درامد)
 • تعریف پیمان ( منطبق با نشریه 4311)
 • تعاریف و اولویت بندی اسناد و مدارک پیمان ( منطبق با نشریه 4311 )
 • تعریف و شرح وظایف پیمانکار، مهندس ناظر، مشاور و کارفرما در قراردادها