×

دوره های آینده

2018/02/28
برگزار کننده :
کی ورک

جشنواره ملی دانایی خلیج فارس (شهید تندگویان)

2017/08/17
برگزار کننده :
موسسه خرد

اولین گام در برنامه نویسی وب

2017/07/25
برگزار کننده :
موسسه خرد

مدیریت حرفه‌ای کسب و کارهای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی

2017/08/20
برگزار کننده :
موسسه خرد

به اشتراک گذاشتن دوربین گوشی های هوشمند در شبکه با استفاده از سرویس ICS ویندوز

2017/11/23
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

فراخوان مقاله همایش ملی آمایش علم و فناوری - آذر 96

2018/01/02
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

هفتمین همايش ملی موزه ملی علوم و فناوري ایران با عنوان «میراث علم و جامعه» - مهر 96

2017/11/23
برگزار کننده :
همایش سیما

فراخوان مقاله همایش ملی آمایش علم و فناوری - آذر 96

دوره های گذشته

جشنواره ملی دانایی خلیج فارس (شهید تندگویان)

اولین گام در برنامه نویسی وب

مدیریت حرفه‌ای کسب و کارهای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی

به اشتراک گذاشتن دوربین گوشی های هوشمند در شبکه با استفاده از سرویس ICS ویندوز

فراخوان مقاله همایش ملی آمایش علم و فناوری - آذر 96

هفتمین همايش ملی موزه ملی علوم و فناوري ایران با عنوان «میراث علم و جامعه» - مهر 96

فراخوان مقاله همایش ملی آمایش علم و فناوری - آذر 96

جستجو کنید

بر اساس زمان :

بر اساس موضوع:

بر اساس در دسترس بودن:

بر اساس نوع دوره:

بر اساس محل برگزاری :

بر اساس قیمت :

بر اساس زمان شروع: