به کی‌ورک خوش آمدید ! لطفا عضو شوید یا وارد شوید.

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، اندیشه دینی و علوم قرآنی

کی ورک
رایگان ثبت نام کنید

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

کی ورک
رایگان ثبت نام کنید

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

مرکز کنفرانس اراد
رایگان ثبت نام کنید

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت " از الگوی پایه به‌سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"

مرکز کنفرانس اراد
رایگان ثبت نام کنید

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

همایش سیما
رایگان ثبت نام کنید

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی - آذر 96

همایش سیما
رایگان ثبت نام کنید

فراخوان مقاله کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (نمایه شده در ISC ) - آذر 96

همایش سیما
رایگان ثبت نام کنید

پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت - اسفند 95

همایش سیما
رایگان ثبت نام کنید
    navigation