×

دوره های آینده

2018/02/14
برگزار کننده :
برگزاری همایش آزاد

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای ؛فرصت ها و چالش ها - بهمن 96

2017/12/19
برگزار کننده :
همایش سیما

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی

2017/11/29
برگزار کننده :
همایش سیما

فراخوان مقاله سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها

2018/04/12
برگزار کننده :
همایش سیما

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی هنرو سلامت

2017/11/28
برگزار کننده :
همایش سیما

فراخوان مقاله دومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار - آذر 96

2017/10/25
برگزار کننده :
همایش سیما

چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران - آبان 96

2017/10/19
برگزار کننده :
همایش سیما

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه - مهر 96

2017/03/09
برگزار کننده :
همایش سیما

فراخوان مقاله همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی - اسفند 95

دوره های گذشته

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای ؛فرصت ها و چالش ها - بهمن 96

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی

فراخوان مقاله سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی هنرو سلامت

فراخوان مقاله دومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار - آذر 96

چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران - آبان 96

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه - مهر 96

فراخوان مقاله همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی - اسفند 95

جستجو کنید

بر اساس زمان :

بر اساس موضوع:

بر اساس در دسترس بودن:

بر اساس نوع دوره:

بر اساس محل برگزاری :

بر اساس قیمت :

بر اساس زمان شروع: