به کی‌ورک خوش آمدید ! لطفا عضو شوید یا وارد شوید.

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای ؛فرصت ها و چالش ها - بهمن 96

برگزاری همایش آزاد
رایگان ثبت نام کنید

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی

همایش سیما
رایگان ثبت نام کنید

فراخوان مقاله سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها

همایش سیما
رایگان ثبت نام کنید

فراخوان مقاله نخستین همایش ملی هنرو سلامت

همایش سیما
رایگان ثبت نام کنید

فراخوان مقاله دومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار - آذر 96

همایش سیما
رایگان ثبت نام کنید

چهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایران - آبان 96

همایش سیما
رایگان ثبت نام کنید

فراخوان مقاله اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه - مهر 96

همایش سیما
رایگان ثبت نام کنید

فراخوان مقاله همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت، نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی - اسفند 95

همایش سیما
رایگان ثبت نام کنید
    navigation