آموزشگاه شهرتاش

آموزشگاه طراحی لباس و دوخت نوآوران پوشش شهرتاش با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ترویج الگو های ایرانی؛ اسلامی پوشش لباس در جامعه و با بهره مندی از اساتید مجرب دانشگاهی در خدمت دانشجویان و هنر جویان محترم می باشد.

رویداد های در حال برگزاری

سمینار های جاری (0)

دوره های حضوری جاری (0)