عصر رایان شبکه به فردایی می نگردد که کلیه نیاز های فناوری اطلاعات هر دانشجوی خود را در محیط آموزشی عصر شبکه مرتفع سازد. استراتژی های کلی وجامع موسسه جذب اساتيد مجرب و سرشناس کشور برقراري ارتباط با سايت هاي آموزشي و معتبر بين المللي جهت استفاده از منابع علمي به روز و جديد افزايش و توسعه رشته هاي متنوع و مختلف آموزشي مهندسی فناوری اطلاعات در10 سال آينده فراهم کردن امکانات و فناوري هاي آموزشي نوين و پيشرفته براي توسعه سطح آموزشي موسسه افزايش ظرفيت علمي – آموزشي موسسه براي رشته هاي مختلف

رویداد های در حال برگزاری

سمینار های جاری (0)

دوره های حضوری جاری (12)