دانش پویان

شرکت آموزشی دانش پویان با بهره مندی از همکاری اساتید خبره کشور دارای تجارب علمی و اجرایی مرتبط با حیطه های تدریس در زمینه های مختلف ، همراه با ایده ها و افکار نو به جهت خدمت رسانی در عرصه آموزش به کارکنان شرکت ها و سازمان ها تاسیس گردید و همواره مدیران ارشد این شرکت سعی بر آن داشته اند که در طول مدت ها کسب تجربه آسیب هایی که درحین خدمت رسانی به مشتریان با آن مواجه بوده اند را شناسایی و در جهت بهبود و رفع آن قدمی برداشته و بتوانند خدمتی شایسته به مشتریان خود ارائه دهند ، بر همین اساس شرکت دانش پویان آموزش کیفی سازمان ها را سرلوحه کار خود قرار داده و هم اکنون در امر آموزش افتخار خدمت رسانی به شرکتها را در تهران و کلیه شهرستان های کشور دارد و بر این باورند که مشتریان بالاترین مقام را نزد شرکت داشته و رضایت آنان سرآمد اهداف این شرکت می باشد .

رویداد های در حال برگزاری

سمینار های جاری (0)

دوره های حضوری جاری (0)