مدرسه کسب و کار دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری دانشگاه علامه و شرکت های کی ورک ، نوین تک و تابان خرد راه اندازی شده است و از طریق برگزاری دوره های اموزشی و همچنین ارتباط با کسب و کارها سعی می کند ارتباط بین دانشگاه و کسب و کارها را محکم تر نماید و نیروی کار توانمند به اکوسیستم کارآفرینی کشور معرفی نماید.