آموزشگاه آریا با نام آریا کویت در سال 1386 شروع به کار کرد این آموزشگاه هدف خود را خدمت رسانی به ایرانیان مقیم خارج از کشور قرار داد تا با آموزش های حرفه ای و با کیفیت و همچنین اعطای مدرک رسمی دیپلم و گواهی نامه بین المللی مهارت از سازمان فنی و حرفه ای کشور ،گامی موثر در تسهیل امور این عزیزان برداشته.

رویداد های در حال برگزاری

سمینار های جاری (0)

دوره های حضوری جاری (12)